Kulttuuriyhdistys‎ > ‎Hankkeet‎ > ‎Kulttuurikummi‎ > ‎

Hankesuunnitelma

Hankeidea ja tavoitteet

Kulttuurikummi-hankkeessa konseptoidaan ja testataan kulttuurikummitoimintaa Suupohjan alueella. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jota voidaan toteuttaa myös valtakunnallisesti. Hankkeen aikana on tarkoitus kouluttaa säännöllisesti uusia kulttuurikummeja ja rakentaa yhtenäinen kulttuurikummi—koulutuspaketti, jota eri tahot voivat järjestää omalla alueellaan muokaten sitä omiin tarpeisiin sopivaksi. Hankkeen aikana kehitetään kulttuurikummikortti tai vastaava ”todiste” kulttuurikummiudesta. Kulttuurikummitoiminnalle hankitaan yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat alennusta esimerkiksi pääsylipusta, jos kulttuurikummi saapuu tapahtumaan ”kummilapsensa” kanssa.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat sellaiset henkilöt, jotka syystä tai toisesta eivät aktiivisesti tai lainkaan käytä kulttuuripalveluita tai osallistu kulttuuritapahtumiin tai joiden osallistuminen kulttuuritoimintaan on keskimääräistä vähäisempää. Kohderyhmänä ovat perhe- ja sosiaalityön asiakkaat, kotihoidon- ja vanhuspalveluiden asiakkaat sekä syrjäytymisuhan alla olevat lapset ja nuoret. Kulttuurikummitoiminnan avulla kohderyhmälle luodaan matala kynnys osallistua kulttuuritapahtumiin tai -toimintaan.

Konkreettisia toimenpiteitä

  •          tapaamisia ja ideointipalavereita kulttuurikummien ja yhteistyökumppaneiden kanssa
  •          kulttuurikummi-koulutuspaketin luominen
  •          toimintamallin, koulutuspaketin ja kulttuurikummikortin laatiminen