Yhteystiedot

YHDISTYKSELLÄ EI TÄLLÄ HETKELLÄ OLE TOIMINTAA.

Yhdistyksen sähköpostiosoite:     
- suupohjan.kulttuuriyhdistys(at)gmail.com

Yhdistyksen postiosoite:
- Topeeka 15, 61800 Kauhajoki (Kauhajoen Kotiseututalo, Valkoinen Puu)(Päättyneet hankkeet)

Kulttuurikummi-hanke

Luovuus kohtaa teknologian -hanke

Suupohjan Kulttuuriyhdistyksen toimisto
Suupohjan Kulttuuriyhdistys on perustettu vuonna 2003. Yhdistys syntyi Kauhajoen seudun Verkostopilotin myötävaikutuksella ja useiden seudullista kulttuurityötä kartoittavien hankkeiden seurauksena ja sitä olivat voimakkaasti ajamassa seudun kunnat. Yhdistys on rekisteröity ja sen työtä ohjaavat säännöt ja Suupohjan kuntien kanssa solmittu yhteistyösopimus. Kulttuuriyhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Kulttuuriyhdistys on ainoa laatuaan koko maassa. Se on edelläkävijä ja pioneerityön tekijä ja sen toiminta on herättänyt eri puolella Suomea suurta kiinnostusta.

Yhdistys toteuttaa seudullisuutta kaikessa toiminnassaan: tapahtumat ja niiden markkinointi, koulutukset, neuvontatyö ja hankkeet ovat avoimia ja ne suunniteltu kaikkia seudun asukkaita ja kulttuuritoimijaryhmiä silmällä pitäen. Kulttuuriyhdistys keskittyy nimenomaan seudullisen kulttuurin koordinointiin. Se kunnioittaa paikallisia toimijoita ja antaa jokaisen kunnan hoitaa perinteiset ja selkeästi oman kunnan tapahtumat itse.
Kulttuuriyhdistys on koordinaattori, joka pyrkii helpottamaan ja lisäämään kaikenlaista kulttuurista yhteistyötä seudulla. Lisäksi yhdistys avustaa seudun kulttuuritoimijoita monella tapaa: kulttuuriyhdistys voi olla tapahtumien järjestämisessä yhteistyökumppanina. Yhdistys lainaa järjestyksenvalvojaliivejä ja –lätkiä, yhdistys antaa yksilöllistä ja perusteellista apurahaneuvontaa sekä lainaa äänentoistolaitteita kulukorvausta vastaan.

Kulttuuriyhdistyksellä on 10-henkinen hallitus, jossa jokaisella jäsenkunnalla (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva ja Kaskinen) on oma edustajansa. Kuntien edustajat työskentelevät hallituksessa tasavertaisina kolmannen sektorin edustajien kanssa. Kaikki hallituksen kymmenen jäsentä ovat joko pitkän linjan kulttuuriharrastajia tai he toimivat ammatikseen kulttuurityössä. Usealla on myös kunnallisia luottamustehtäviä. Hallitus on toiminut Suupohjan maaseutuohjelman ”Tulevaisuuden maisema 2007-2013″ valmistelussa kulttuurin asiantuntijana. Yhdistyksellä on myös yksi vakituinen työntekijä, toiminnanjohtaja, joka palvelee kaikkia seutukunnan asukkaita kulttuuriin liittyvissä asioissa.

Jokainen jäsenkunta maksoi yhdistykselle vuosittaista jäsenmaksua 1,50 €/asukas vuoden 2013 loppuun saakka. Yhdistyksellä on jäseninä myös yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä.

Yhdistys toimii yhteistyöhakuisesti ja tekeekin yhteistyötä seudullisesti koulujen, kirjastojen, yritysten, harrastajaryhmien, kuntien kulttuuritoimien, hankevetäjien ja muiden seutukunnallisten organisaatioiden kanssa.